Ткани Vitex / Витекс

Ткани Vitex / Витекс

Ткани Vitex / ВитексЦены.Розничный прайс лист от 2024-04-04


Наименование Цена Бренд Описание
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
6770 Vitex Easy Elegance 2 VIT
6770 Vitex Easy Elegance 2 VIT
6770 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4210 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4210 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4210 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5560 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5560 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5560 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4820 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4820 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4820 Vitex Easy Elegance 2 VIT
2420 Vitex Easy Elegance 2 VIT
2420 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5380 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5380 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5380 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5380 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5380 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5380 Vitex Easy Elegance 2 VIT
7740 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5330 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5330 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5630 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5630 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5630 Vitex Easy Elegance 2 VIT
6400 Vitex Easy Elegance 2 VIT
6400 Vitex Easy Elegance 2 VIT
6400 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5840 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3680 Vitex Easy Elegance VIT
3680 Vitex Easy Elegance VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3340 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
5270 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
4460 Vitex Easy Elegance 2 VIT
3680 Vitex Easy Elegance VIT
3680 Vitex Easy Elegance VIT
3680 Vitex Easy Elegance VIT
3680 Vitex Easy Elegance VIT
6120 Vitex Easy Elegance VIT
6120 Vitex Easy Elegance VIT
5330 Vitex Easy Elegance VIT
5330 Vitex Easy Elegance VIT
5330 Vitex Easy Elegance VIT
5330 Vitex Easy Elegance VIT
6120 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
4190 Vitex Easy Elegance VIT
3060 Vitex Easy Elegance VIT
4760 Vitex Easy Elegance VIT
5310 Vitex Easy Elegance VIT
5310 Vitex Easy Elegance VIT
5040 Vitex Easy Elegance VIT
5050 Vitex Easy Elegance VIT
3390 Vitex Easy Elegance VIT
3390 Vitex Easy Elegance VIT
3390 Vitex Easy Elegance VIT
3400 Vitex Easy Elegance VIT
3400 Vitex Easy Elegance VIT
3400 Vitex Easy Elegance VIT
3400 Vitex Easy Elegance VIT
5650 Vitex Easy Elegance VIT
5650 Vitex Easy Elegance VIT
6460 Vitex Easy Elegance VIT
5310 Vitex Easy Elegance VIT
5310 Vitex Easy Elegance VIT
3740 Vitex Easy Elegance VIT
6120 Vitex Easy Elegance VIT
6120 Vitex Easy Elegance VIT
6120 Vitex Easy Elegance VIT
5270 Vitex Easy Elegance VIT
3560 Vitex Easy Elegance VIT
5560 Vitex Easy Elegance VIT
5560 Vitex Easy Elegance VIT
5560 Vitex Easy Elegance VIT
5560 Vitex Easy Elegance VIT
5100 Vitex Easy Elegance VIT
5100 Vitex Easy Elegance VIT
5100 Vitex Easy Elegance VIT
4510 Vitex Fashion for Window VIT
2230 Vitex Vitex Sale
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
3680 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2300 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5270 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3400 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3800 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3800 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5610 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5610 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3800 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3800 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3000 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4930 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2720 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2720 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2720 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2720 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2720 Vitex Fashion for Window 2 VIT
2720 Vitex Fashion for Window 2 VIT
6290 Vitex Fashion for Window 2 VIT
6290 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4250 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3060 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5020 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5020 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5020 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3060 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4930 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5610 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3740 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3740 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3740 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3910 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4630 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3740 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3740 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3150 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4760 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4760 Vitex Fashion for Window 2 VIT
4760 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3230 Vitex Fashion for Window 2 VIT
5600 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3320 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3320 Vitex Fashion for Window 2 VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
2690 Vitex Fashion for Window VIT
2690 Vitex Fashion for Window VIT
2690 Vitex Fashion for Window VIT
3150 Vitex Fashion for Window VIT
3150 Vitex Fashion for Window VIT
3150 Vitex Fashion for Window VIT
3150 Vitex Fashion for Window VIT
3150 Vitex Fashion for Window VIT
3150 Vitex Fashion for Window VIT
5630 Vitex Fashion for Window VIT
5630 Vitex Fashion for Window VIT
5630 Vitex Fashion for Window VIT
5630 Vitex Fashion for Window VIT
5630 Vitex Fashion for Window VIT
5630 Vitex Fashion for Window VIT
2780 Vitex Fashion for Window VIT
2780 Vitex Fashion for Window VIT
4290 Vitex Fashion for Window VIT
4290 Vitex Fashion for Window VIT
4630 Vitex Fashion for Window VIT
4630 Vitex Fashion for Window VIT
2520 Vitex Fashion for Window VIT
2520 Vitex Fashion for Window VIT
2520 Vitex Fashion for Window VIT
2520 Vitex Fashion for Window VIT
2520 Vitex Fashion for Window VIT
2520 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
2910 Vitex Fashion for Window VIT
2910 Vitex Fashion for Window VIT
2910 Vitex Fashion for Window VIT
3400 Vitex Fashion for Window VIT
3400 Vitex Fashion for Window VIT
4510 Vitex Fashion for Window VIT
4510 Vitex Fashion for Window VIT
4510 Vitex Fashion for Window VIT
4510 Vitex Fashion for Window VIT
4510 Vitex Fashion for Window VIT
2930 Vitex Fashion for Window VIT
2930 Vitex Fashion for Window VIT
2930 Vitex Fashion for Window VIT
2930 Vitex Fashion for Window VIT
2930 Vitex Fashion for Window VIT
4930 Vitex Fashion for Window VIT
4930 Vitex Fashion for Window VIT
4930 Vitex Fashion for Window VIT
3880 Vitex Fashion for Window VIT
3880 Vitex Fashion for Window VIT
3880 Vitex Fashion for Window VIT
3880 Vitex Fashion for Window VIT
3880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
4880 Vitex Fashion for Window VIT
3660 Vitex Fashion for Window VIT
2250 Vitex Fashion for Window VIT
2250 Vitex Fashion for Window VIT
2250 Vitex Fashion for Window VIT
2250 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
2960 Vitex Fashion for Window VIT
2450 Vitex Fashion for Window VIT
2450 Vitex Fashion for Window VIT
1940 Vitex Fashion for Window VIT
1940 Vitex Fashion for Window VIT
1940 Vitex Fashion for Window VIT
1940 Vitex Fashion for Window VIT
1940 Vitex Fashion for Window VIT
2130 Vitex Fashion for Window VIT
2130 Vitex Fashion for Window VIT
2130 Vitex Fashion for Window VIT
3400 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3570 Vitex Fashion for Window VIT
3000 Vitex Fashion for Window VIT
3000 Vitex Fashion for Window VIT
3000 Vitex Fashion for Window VIT
3000 Vitex Fashion for Window VIT
3000 Vitex Fashion for Window VIT
4900 Vitex Fashion for Window VIT
4900 Vitex Fashion for Window VIT
4900 Vitex Fashion for Window VIT
4900 Vitex Fashion for Window VIT
2320 Vitex Fashion for Window VIT
2320 Vitex Fashion for Window VIT
2320 Vitex Fashion for Window VIT
2320 Vitex Fashion for Window VIT
2320 Vitex Fashion for Window VIT
2320 Vitex Fashion for Window VIT
3660 Vitex Fashion for Window VIT
3660 Vitex Fashion for Window VIT
4250 Vitex Easy Elegance VIT
4250 Vitex Easy Elegance VIT
2790 Vitex Vitex Basic
2790 Vitex Vitex Basic
2790 Vitex Vitex Basic
2300 Vitex Vitex Basic
2300 Vitex Vitex Basic
2300 Vitex Vitex Basic
4420 Vitex Vitex Basic
4420 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
2550 Vitex Vitex Basic
2550 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
2210 Vitex Vitex Basic
2210 Vitex Vitex Basic
2210 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
2550 Vitex Vitex Basic
2550 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
1450 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
2210 Vitex Vitex Basic
2210 Vitex Vitex Basic
2860 Vitex Vitex Basic
2860 Vitex Vitex Basic
2860 Vitex Vitex Basic
2860 Vitex Vitex Basic
2860 Vitex Vitex Basic
1280 Vitex Vitex Basic
1280 Vitex Vitex Basic
1280 Vitex Vitex Basic
1280 Vitex Vitex Basic
1280 Vitex Vitex Basic
1280 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
3320 Vitex Vitex Basic
2550 Vitex Vitex Basic
1190 Vitex Vitex Basic
2890 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
3440 Vitex Vitex Basic
2160 Vitex Vitex Basic
2910 Vitex Vitex Briliance
2910 Vitex Vitex Briliance
2910 Vitex Vitex Briliance
2810 Vitex Vitex Briliance
2810 Vitex Vitex Briliance
2810 Vitex Vitex Briliance
2810 Vitex Vitex Briliance
4030 Vitex Vitex Briliance
4030 Vitex Vitex Briliance
4030 Vitex Vitex Briliance
3460 Vitex Vitex Briliance
3460 Vitex Vitex Briliance
3460 Vitex Vitex Briliance
2060 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2100 Vitex Vitex Briliance
2100 Vitex Vitex Briliance
2100 Vitex Vitex Briliance
2720 Vitex Vitex Briliance
2720 Vitex Vitex Briliance
2720 Vitex Vitex Briliance
2720 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
2040 Vitex Vitex Briliance
3230 Vitex Vitex Briliance
3230 Vitex Vitex Briliance
3230 Vitex Vitex Briliance
3230 Vitex Vitex Briliance
3570 Vitex Vitex Briliance
3570 Vitex Vitex Briliance
3570 Vitex Vitex Briliance
2640 Vitex Vitex Briliance
2640 Vitex Vitex Briliance
2640 Vitex Vitex Briliance
2780 Vitex Vitex Briliance
2780 Vitex Vitex Briliance
2780 Vitex Vitex Briliance
2780 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
4630 Vitex Vitex Briliance
4630 Vitex Vitex Briliance
4630 Vitex Vitex Briliance
4630 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
2330 Vitex Vitex Briliance
3060 Vitex Vitex Briliance
3400 Vitex Vitex Briliance
3400 Vitex Vitex Briliance
3400 Vitex Vitex Briliance
3400 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
2230 Vitex Vitex Briliance
3290 Vitex Vitex Sale
3290 Vitex Vitex Sale
3290 Vitex Vitex Sale
2060 Vitex Vitex Sale
2060 Vitex Vitex Sale
2060 Vitex Vitex Sale
3220 Vitex Vitex Sale
3220 Vitex Vitex Sale
3220 Vitex Vitex Sale
3220 Vitex Vitex Sale
4420 Vitex Vitex Sale
4420 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
3730 Vitex Vitex Sale
3730 Vitex Vitex Sale
3730 Vitex Vitex Sale
4150 Vitex Vitex Sale
4150 Vitex Vitex Sale
3000 Vitex Vitex Sale
3000 Vitex Vitex Sale
3000 Vitex Vitex Sale
3000 Vitex Vitex Sale
2860 Vitex Vitex Sale
2860 Vitex Vitex Sale
2860 Vitex Vitex Sale
2010 Vitex Vitex Sale
2010 Vitex Vitex Sale
2010 Vitex Vitex Sale
2010 Vitex Vitex Sale
2040 Vitex Vitex Sale
2040 Vitex Vitex Sale
2040 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
1600 Vitex Vitex Sale
1600 Vitex Vitex Sale
1600 Vitex Vitex Sale
3710 Vitex Vitex Sale
3710 Vitex Vitex Sale
2130 Vitex Vitex Sale
2130 Vitex Vitex Sale
2130 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1550 Vitex Vitex Sale
1360 Vitex Vitex Sale
1360 Vitex Vitex Sale
1360 Vitex Vitex Sale
1360 Vitex Vitex Sale
1360 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
2380 Vitex Vitex Sale
2380 Vitex Vitex Sale
2380 Vitex Vitex Sale
2380 Vitex Vitex Sale
2380 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
3400 Vitex Vitex Sale
3400 Vitex Vitex Sale
3400 Vitex Vitex Sale
3400 Vitex Vitex Sale
3460 Vitex Vitex Sale
3460 Vitex Vitex Sale
3460 Vitex Vitex Sale
3460 Vitex Vitex Sale
3290 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
2230 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
1700 Vitex Vitex Sale
1190 Vitex Vitex Sale
1190 Vitex Vitex Sale
3740 Vitex Vitex Sale
3740 Vitex Vitex Sale
3740 Vitex Vitex Sale
1530 Vitex Vitex Sale
1530 Vitex Vitex Sale
1530 Vitex Vitex Sale
1530 Vitex Vitex Sale
1530 Vitex Vitex Sale
5240 Vitex, Rioma Vitex Child
5240 Vitex, Rioma Vitex Child
1700 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
1700 Vitex, Rioma Vitex Child
1700 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
5070 Vitex, Rioma Vitex Child
5070 Vitex, Rioma Vitex Child
5070 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
5500 Vitex, Rioma Vitex Child
5500 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
3230 Vitex, Rioma Vitex Child
2980 Vitex, Rioma Vitex Child
2980 Vitex, Rioma Vitex Child
2980 Vitex, Rioma Vitex Child
2980 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
2380 Vitex, Rioma Vitex Child
5020 Vitex, Rioma Vitex Child
5020 Vitex, Rioma Vitex Child
5020 Vitex, Rioma Vitex Child
Наименование Цена Бренд Описание

Фирма «VITEX» представляет на российском рынке широкий ассортимент тканей европейских фирм, таких как APELT, RIOMA, Englisch Dekor, для изготовления штор, покрывал, скатертей и других аксессуаров для домашнего обихода. Широкий ассортимент тканей поможет создать индивидуальный современный интерьер и внести уют в Ваш дом.

Приобрести ткани Вы можете как со склада в Москве, так и под заказ. Фирма VITEX занимается поставками тканей из Европы с 2003 года и является официальным дилером немецкой фабрики APELT.

Ткани фабрики APELT со склада в Москвезначительно снизят Ваши затраты времени на изготовления штор. В коллекции используется широкая цветовая гамма.

Помимо традиционных жаккардов, мы предлагаем открытие последних лет - тафту, несколько видов органзы, ткани с жаккардовым рисунком. Коллекция тюля от вуали до гардинного полотна с выработкой, рисунком и шитьём.

Ширина тканей от 150 см до 300 см. Состав ткани различен, в основном это смесовые ткани. Благодаря такому составу, ткани просты в обработке и эксплуатации, приятны на ощупь, имеют эффектный вид.

Так же мы предлагаем современные и доступные ткани фабрики APELTдля скатертей из хлопка и полиэстра.

Наши поставщики - это только западноевропейские фабрики, имеющие безукоризненную репутацию и историю, исчисляющуюся многими десятилетиями или столетиями.

Поэтому мы можем уверенно гарантировать качество и стойкость окраски и очень небольшую, а главное равномерную усадку предлагаемых нами тканей.

Подавляющее большинство тканей прекрасно переносит стирку и химчистку.

Ткань продаётся как на отрез, так и рулонами. Для салонов штор имеются каталоги. Под заказ фирма «VITEX» поставит Вам из Европы более тысячи артикулов ткани рулоном или отрезом от метра в течение трех-четырех недель.

Аксессуары и фурнитура немецкой фирмы Ruther & Einenkel KG. Фирма «VITEX» предлагает абсолютно все, что Вам необходимо для того, чтобы легко, удобно и очень качественно сшить шторы.

Ассортимент предлагаемой фурнитуры огромен, качество превосходно. Это лучший выбор для тех, кто работает с высококлассными тканями.

Возврат к списку